Aula 2

Aula 2 és un centre especialitzat en l'assessorament i la intervenció de les dificultats d´aprenentatge relacionades amb: La LECTURA  i/o les FUNCIONS EXECUTIVES.

 

A qui ajudem?

 

Alumn@s amb dificultats relacionades amb el LLENGUATGE ESCRIT (Lectura i Escriptura), que es caracteritzen per tenir:

  • Lectura lenta, que requereix més esforç.
  • Dificultats de comprensió lectora.
  • Errors ortogràfics elevats.
  • Poca habilitat per expressar per escrit allò que pensen.
  • Dislèxia.
  • Trastorn de la Lectura.

Alumn@s amb DISFUNCIÓ EXECUTIVA, que presenten baixes habilitats per:

  • Prestar atenció i  memoritzar.
  • Utilitzar eficaçment la Memòria de Treball.
  • Inhibir una resposta.
  • Fer servir la flexibilitat cognitiva.

Agraïm a totes les famílies que des del 1996 han confiat en Aula 2 i molt especialment a tots els alumnes per haver-nos ensenyat tant i ajudar-nos a millorar cada dia.