Notícies

MAIG
8

2009 - El nen “inatent”, el nen “mal estudiant”El nen inatent prototip és una persona amb una capacitat intel·lectual cognitiva dins de la normalitat, però amb importants problemes per a detectar estímuls, que comet molts errors per descuit, es distreu amb facilitat i presenta problemes per a mantenir la concentració en tasques que requereixen un esforç mental llarg.
Per poder entendre amb més claredat sobre quin “tipus” de nen/a estem parlant, intentaré detallar de forma clara com solen actuar aquestes persones, tant a l’escola com a casa.
Tant a casa com a l’escola els costa estar atents, es distreuen amb qualsevol cosa, sembla que no escoltin quan els parles. També els costa trobar les coses necessàries per posar-se a treballar. S’obliden dels deures, dels llibres, de la jaqueta, perden el xandall, no donen papers a casa per signar...
Quan se’ls demana que facin 4 coses, recorden generalment la primera i l’última; tenen dificultats per afrontar tasques que requereixen més d’un pas. Els costa memoritzar els dies de la setmana, els mesos de l’any, les taules de multiplicar...Necessiten l’ajuda d’un adult per fer els deures, fan el mínim i de seguida diuen que han acabat o que ja saben el que han estudiat. Tenen bones idees però els manca continuïtat. Si no els estàs a sobre es poden passar tota l’hora de classe sense fer res. Tenen dificultats per a seguir instruccions, se’ls les ha d’anar recordant, i sovint no acaben la feina.
Poden presentar una lectura lenta, imprecisa, repetint la primera síl·laba vàries vegades amb dificultats per entendre el que han llegit. Poden cometre moltes errades ortogràfiques. Solen anar a classes de “repàs”” sense massa èxit.
Donen la impressió de ser “poc treballadors”, deixant tot per “l’últim moment”. Tenen dificultats per seguir un relat, una història, o conte una mica llarg.
Solen ser persones que tenen més dificultats en assignatures com Català, Castellà, Anglès i Matemàtiques.
Intenten evitar fer activitats que requereixin un esforç mental llarg. Sovint són persones, sobretot les nenes, que passen desapercebudes a la classe, tal mateix com si no hi fossin.
En definitiva i concloent, cal tenir present que conceptes com: pensar detingudament, planificar, repassar, organitzar, memoritzar, reflexionar, la constància, la voluntat, la motivació...són realment difícils d’aconseguir per a les persones que pateixen Dèficits Atencionals i aquests, al mateix temps, són requisits bàsics per afrontar el dia a dia amb unes mínimes garanties d’èxit, de forma eficaç i eficient.

xevi perez i royuela.
Aula2. Manresa